Tigerborgin korujen ideat syntyvät kuvanveistoni kautta. Kuvanveisto on minulle puolestaan tapa tutkia intuitiivisesti, epärationaalisesti asioita. Tieteellisen “objektiivisesti” tutkittu tieto on rationaalista ja antaa järkevän vastauksen. Mutta tieteellinen tutkimusote ei anna vastausta yksilön kysymykseen: Mikä on minulle tärkeää? Miksi joku asia merkitsee minulle jotakin?  Taiteellinen tapa tutkia maailmaa antaa epärationaalisen vastauksen. Vastauksen, jota ei voi ymmärtää, mutta sen voi tuntea ja kokea.

Korujeni muotokieli kumpuaa näistä tutkimusmatkoista mielen sisään. Korujen ensisijainen tarkoitus ei ole olla hienoja tai kauniita – jos aihe on ruma, tulee korustakin kenties ruma. Korun pääasiallinen tarkoitus on kuvantaa ajatuksia ja tunteita, joita aihepiirin käsittely tuottaa.

Muoto syntyy siis merkityksestä, ja koru on siihen liittyvän merkityksen symboli. Jo ennen nykyihmisen syntyä (n 100 000- 200 000 vuotta sitten) kun koruja jo käytettiin, ne toimivat voimakkaina symboleina, talismaaneina. Koru heijastaa sille annettua merkitystä ja muistuttaa jostain tärkeästä asiasta. Tigerborgissa on tarkoitus palauttaa koru alkujuurilleen – koru on keksitty uudestaan.

 

Lasse